Privatumo politika

Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų reikalavimais, kad Jūs žinotumėte, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl renkame, kaip juos tvarkome ir apsaugome.

Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir pan.

Asmens duomenų valdytoju yra:

Jolanta Šiugždienė,

verslo liudijimo nr.: GA159564-1,

veiklos vietos adresas:

Liepų g. 15 Žynių km. Klausučių sen. Vilkaviškio raj.

Jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl šios Privatumo politikos ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis el. paštu : jolantos.kepyklele@gmail.com

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Aktualią Privatumo politikos versiją nuolat rasite mūsų interneto svetainėje www.ekosakotis.lt

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Verslo subjektas renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

lankotės Verslo subjekto interneto svetainėje ir elektroninėje parduotuvėje www.ekosakotis.lt (toliau – El. parduotuvė) ir/ar perkate El. parduotuvėje siūlomas prekes;

sutinkate gauti Verslo subjekto siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus;

susisiekiate su mumis ir pateikiate mums užklausą, pageidavimą, skundą ar atsiliepimą;

dalyvaujate Verslo subjekto organizuojamuose renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose, prezentacijose ir pan.;

teikiate Verslo subjektui savo prekes ar paslaugas;

kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Verslo subjektu kaip lankytojas, vartotojas, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Verslo subjektu vartojimo ar verslo santykių.

Kai kurias paslaugas El. parduotuvėje gali teikti trečiosios šalys, arba Jūs galite būti nukreipiami į tokių trečiųjų šalių svetaines (pavyzdžiui tam, kad galėtumėte atlikti mokėjimą už užsakomas prekes ir pan.). Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia Privatumo politika taikomos ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politikos. Prašytume jas perskaityti bei įsitikinti, kad jose nurodytos Jūsų Asmens duomenų tvarkymo sąlygos Jums yra priimtinos.

Kokius Jūsų duomenis ir kodėl tvarkome?

Naršymas El. parduotuvėje

Kai lankotės ir naršote mūsų El. parduotuvėje, svetainės lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais galime rinkti ir tvarkyti šiuos nuasmenintus duomenis:

unikalus ID, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos ir pan.

Be to, mūsų El. parduotuvėje naudojami slapukai. Išsamią informaciją apie tai, kokius slapukus naudojame, kokiu tikslu, kokia informacija renkama slapukų pagalba, kaip slapukus ištrinti ar valdyti, rasite mūsų Slapukų politikoje, kuri yra neatskiriama šios Privatumo politikos dalis.

Pirkimas El. parduotuvėje

Kai perkate El. parduotuvėje siūlomas prekes mes greta aukščiau nurodytų apsilankymo El. parduotuvėje duomenų tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkinių krepšelis ir kiti užsakymo duomenys, prekių pristatymo būdas ir adresas, sąskaitos išrašymo adresas, prekių apmokėjimo duomenys, ankstesnių pirkimų ir pristatymo veiksmų istorija,  komunikacija su Jumis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – elektroninė prekyba (pirkimo-pardavimo sutarties nuotoliniu būdu sudarymas ir vykdymas). Šis tikslas apima visą pirkimo-pardavimo ciklą bei susijusių pareigų ir teisių įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) prekių krepšelio formavimą, užsakymo pateikimą ir apmokėjimą, prekių pristatymą, komunikaciją, kilusių klausimų ar ginčų sprendimą, atsiliepimų apie prekes ir/ar aptarnavimo kokybę gavimą ir pan.

Asmens duomenų teisiniu pagrindu yra sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas).

Asmens duomenys saugomi:

Nuasmenintus ir subendrintus duomenis apie klientų pirkimus ir pirkimų istoriją mes taip pat galime tvarkyti siekdami geriau pažinti savo klientus, pasiūlyti kuo labiau klientų poreikius ir lūkesčius atitinkantį asortimentą, nuolat gerinti savo prekių, paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų Asmens duomenis tvarkome nurodytais atvejais:

kai gauname Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas) ir duomenys tvarkomi iki savo sutikimą atšaukiate arba 5 metus;

kai įsigyjate mūsų prekių, mes galime Jums pateikti panašių prekių rinkodaros pasiūlymus, jeigu ir kol neišreiškėte prieštaravimo tokius pasiūlymus gauti. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas informuoti savo klientus apie siūlomas prekes ir paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir Asmens duomenys šiuo tikslu gali būti tvarkomi 2 metus po paskutinio Jūsų pirkimo.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

elektroniniu paštu ir/ar sms galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir/ar mūsų partnerių prekių ir/ar paslaugų pasiūlymais, informacija apie akcijas, nuolaidas, naujienas ir pan.;

mes galime susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, pasiteiraudami Jūsų nuomonės dėl mūsų siūlomų prekių ir/ar paslaugų, Jūsų poreikių ir pageidavimų mūsų asortimentui ar klientų aptarnavimui, kviesti Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose, konkursuose, prezentacijose ir pan.;

mes galime teikti specialius tik Jums pritaikytus ir labiausiai Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus, pagrįstus Jūsų pirkimų istorija, jeigu išreiškiate atskirą pageidavimą arba sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar kitos rinkodaros informacijos ir/ar atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, pranešdami mums Jums patogiu būdu:

tiesiog spustelėdami atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje ar elektroniniame laiške arba

parašydami mums laišką

jolantos.kepyklele@gmail.com

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pirkimų istoriją (jeigu sutikote ar pageidavote gauti Jums individualiai pritaikytus rinkodaros pasiūlymus).

Mes taip pat renkame statistinę informaciją apie el. paštu išsiųstus naujienlaiškius ir rinkodaros pranešimus: stebime, ar naujienlaiškį arba pranešimą perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte nuorodas, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Dalyvavimas Verslo subjekto organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, prezentacijose ir pan.

Kai dalyvaujate Verslo subjekto organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, prezentacijose ir pan. (toliau bendrai – Konkursai), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kiti atitinkamam Konkursui reikalingi ir Jūsų pateikiami duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – Konkurso organizavimas ir vykdymas pagal atitinkamo Konkurso taisykles. Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).

Asmens duomenų saugojimo terminas – 1 metus po Konkurso pabaigos, o prizo laimėtojo duomenys (jeigu Konkursas yra su prizais), užfiksuoti prizo perdavimo priėmimo akte ir/ar apskaitos dokumentuose – 10 metų nuo prizo perdavimo dienos.

Komunikacija su Klientais ir Klientų užklausų administravimas

Priimdami, nagrinėdami ir atsakydami į Jūsų užklausas, pageidavimus, prašymus, pasiūlymus, skundus, atsiliepimus ir pan. (toliau bendrai – Užklausa), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, socialinių tinklų paskyros vardas ir kita viešai Jūsų paskyroje prieinama informacija, jeigu Užklausą pateikiate per socialinius tinklus;

Jūsų Užklausos turinys: klausimas, dėl kurio kreipiatės, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita užklausoje ar kartu su ja pateikiama informacija;

Užklausai nagrinėti ir sprendimui priimti būtina Bendrovės surinkta informacija, pvz. pirkimo duomenys, pristatymo duomenys ir kt.;

telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės į mus telefonu ir pokalbis yra įrašomas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos, prekių, paslaugų ir/ar aptarnavimo kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas), o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos, prekių, paslaugų ir/ar aptarnavimo kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar 6 (šešis) mėnesius po Užklausos išsprendimo. Telefoninio pokalbio įrašus, jeigu jie yra daromi, mes saugome ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų.

Bendradarbiavimas su tiekėjais, partneriais, kitomis sandorių šalimis, sutarčių sudarymas ir vykdymas

Verslo subjektas savo veikloje tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir agentų) Asmens duomenis. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo verslo ar teisinio santykio pobūdžio bei tikslų, tačiau paminint bendrai, gali būti tvarkoma: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta, verslo liudijime esantys duomenys, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti sandorio ar verslo santykio duomenys.

Šie Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

minėtiems asmenims su Verslo subjektu užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;

sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;

plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;

Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;

Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.

Tvarkymo teisiniu pagrindu gali būti:

sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas);

Bendrovei numatytos teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas);

Bendrovės teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Verslo subjektas šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Ilgesnis Asmens duomenų saugojimas

Žemiau numatytais atvejais mes galime saugoti Jūsų Asmens duomenis ilgiau nei numatyta šioje Privatumo politikoje. Ilgesnis Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kitais atvejais, suėjus nustatytam Asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų Asmens duomenys bus sunaikinti arba negrįžtamai nuasmeninti per protingą laikotarpį.

Iš kokių šaltinių gauname Jūsų Asmens duomenis?

Priklausomai nuo su Jumis užsimezgusio santykio pobūdžio, formos, tikslų ir kitų aplinkybių, mes renkame ir tvarkome:

Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs registruojatės El. parduotuvėje ir/ar pateikiate pirkimo užsakymą, bendraujate su Verslo subjektu, naudojatės Verslo subjekto teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Verslo subjektu, pavyzdžiui, registruojatės dalyvauti Konkursuose, prenumeruojate naujienlaiškius, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudarote ar vykdote sutartį, tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.;

duomenis, kurie generuojami, kai Jūs lankotės ir naršote mūsų interneto svetainėje, jungiatės prie El. parduotuvėje (pvz. Jūsų užsakymo duomenys ir pirkimų istorija) naudojatės mūsų tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką) ir pan.;

duomenis, kurie gaunami iš kitų teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų.

Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis ir kokių principų laikomės?

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR reikalavimų;

tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

imamės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

tvarkome ir saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra surinkti ir tvarkomi;

neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

taikome atitinkamas technines ar organizacines priemones, siekdami užtikrinti Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti:

mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums administruoti El. parduotuvę ir vykdyti elektroninę prekybą, pavyzdžiui, siuntų bendrovėms, finansų įstaigoms ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;

mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui, auditoriams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;

valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

Bendrovės pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos ir/ar rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams;

Kitais atvejais, jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui ar perdavimui.

Šiuo metu mes neperduodame Jūsų Asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau jei atsirastų toks poreikis, mes duomenys galės būti perduodami tik esant šioms sąlygoms:

Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.

 

Kokias teises Jums suteikia Asmens duomenų apsaugos teisės aktai?

Savo Asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

susipažinti su savo Asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Asmens duomenis, ištrinti savo Asmens duomenis arba apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;

reikalauti perkelti savo Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui.

Norėdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ar pasinaudoti kitomis savo teisėmis, susisiekite su mumis

jolantos.kepyklele@gmail.com

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (kontaktinius duomenis galite rasti ) ir pateikti skundą. Visgi, prieš teikiant oficialų skundą, prašytume susisiekti su mumis (

jolantos.kepyklele@gmail.com), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

SLAPUKŲ POLITIKA

Kaip mes naudojame slapukus?

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų interneto svetainėje arba naudojantis svetainės paslaugomis patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame:

užtikrinti, kad svetainė veikia taip, kaip ji turi veikti;

pagerinti svetainės greitį/saugumą;

užtikrinti, kad neturėsite iš naujo prisijungti kaskart apsilankę svetainėje;

išsaugoti Jūsų pasirinktus nustatymus per apsilankymą ir tarp jų;

užtikrinti tinkamą elektroninės parduotuvės veikimą ir funkcionalumą (pvz. išsaugoti Jūsų prekių krepšelį);

analizuoti svetainės lankomumo statistiką ir lankytojų naršymo įpročius;

nuolat tobulinti svetainę, kad ji būtų Jums dar patrauklesnė ir patogesnė;

suasmeninti turinį ir rinkodarą, pateikiant Jums informaciją ir pasiūlymus, kurie, mūsų manymu, Jums bus įdomūs remiantis Jūsų naršymo patirtimi.

Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

– Privalomi slapukai: slapukai būtini tinkamam sistemos veikimui, duomenų perdavimui ir svetainės saugumui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie paskyros. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jam gali nebepavykti prisijungti prie savo paskyros. Kiti privalomi slapukai padeda įkelti Jūsų pasirinktas prekes į krepšelį ir išsaugoti krepšelio duomenis kol Jūs pereinate prie apmokėjimo.

– Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos interneto svetainei, kad naršymas būtų patogesnis ir sklandesnis. Funkciniai slapukai taip pat padeda atpažinti, kad vartotojui jau buvo parodytas atitinkamas iššokantis pranešimas (ang. Pop-up) ir neberodyti jo pakartotinai.

Privalomi ir funkciniai slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir nestebi Jūsų naršymo statistinės informacijos. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje pagal nutylėjimą ir Jūsų sutikimas tokių slapukų įrašymui pagal galiojančius įstatymus nėra reikalingas.

– Statistiniai (analitiniai) slapukai: šie slapukai renka statistinę informaciją apie svetainės naršymo srautą ir svetainės naudojimą. Šių slapukų surinkti duomenys gali mums parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, iš kur vartotojai patenka į svetainę, kiek laiko praleidžia naršydami, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus, parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga ir pan.

– Rinkodaros slapukai: šie slapukai yra skirti rodyti Jūsų interesus labiau atitinkančią reklamą, t.y. rodyti Jums panašius produktus ar puslapius, kuriais Jūs pastaruoju laiku domėjotės, riboti tos pačios reklamos parodymų skaičių ir pan. Šių slapukų pagalba taip pat yra formuojamos tikslinės reklamos auditorijos (analizuojant ir profiliuojant vartotojų naršymo informaciją), nukreipiama tikslinė ir/ar pakartotinė reklama ir pan.

Statistiniai (analitiniai) ir rinkodaros slapukai įrašomi tik Jums patvirtinus savo sutikimą.

Sutikimas naudoti slapukus

Su mūsų kontroliuojamų statistinių (analitinių) ir/ar rinkodaros slapukų įrašymu galite sutikti arba juos atmesti pranešimo apie slapukus juostoje spustelėdami atitinkamą sutikimo mygtuką ir/arba patvirtindami norimus slapukų nustatymus.

Pranešimo apie slapukus juosta rodoma Jums tik tuomet, jeigu dar nesate patvirtinę sutikimo dėl slapukų ir/ar neišsaugoję slapukų pasirinkimo. Jums patvirtinus sutikimą ar slapukų pasirinkimus, šie pasirinkimai yra išsaugomi ir pakartotinai slapukų pranešimo juosta neberodoma, nebent visus slapukus ištrintumėte naršyklės pagalba.

Atminkite, kad atmetus statistinius ir/ar rinkodaros slapukus Jums vis vien bus rodomos interneto reklamos, tačiau jos nebus pritaikytos Jūsų interesams, poreikiams ir pomėgiams, atsižvelgiant į Jūsų naršymo istoriją.

Trečiųjų šalių slapukai

Kai kurie mūsų svetainėje naudojami rinkodaros slapukai priklauso trečiosioms šalims. Trečiosios šalys padeda mums perduoti atitinkamus rinkodaros pranešimus, kai Jūs apsilankote šių trečiųjų šalių interneto svetainėse, įgalina rodyti mūsų svetainėje patalpintą trečiųjų šalių turinį, leidžia dalintis tam tikru mūsų svetainės turiniu socialiniuose tinkluose (pvz. „Facebook“), teikti naujienlaiškių ir rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugą, analizuoti jų statistiką ir pan.

Trečiosios šalys slapukų surinktus duomenis apie Jus gali naudoti kitais nei šioje Slapukų politikoje nurodytais tikslais ar būdais ir mes negalime to įtakoti ar kontroliuoti, išskyrus toliau nurodytas išimtis.

Ribotą kontrolę mes turime tik toliau įvardintų rinkodaros slapukų atžvilgiu. Šie slapukai, Jums lankantis mūsų svetainėje, bus įdiegiami tik Jums patvirtinus savo sutikimą naudoti rinkodaros slapukus:

• „Facebook Pixel“ reklaminiai (angl. re-targeting) slapukai (dar vadinami pikseliais). Šie slapukai naudojami statistinėms analizėms ir profiliavimui tiesioginės rinkodaros tikslais.

• „Google Ads“ konversijų stebėjimo (angl. conversion tracking) slapukai, kurie parodo, ar duomenų srautas, kurį įsigyjame iš „Google“ paieškos sistemos, turi norimą poveikį.

Kiti trečiųjų šalių slapukai gali būti įdiegiami automatiškai, Jums naudojantis mūsų svetainėje patalpintu trečiosios šalies turiniu ar paslauga spustelėjus trečiosios šalies įskiepį ar nuorodą (pvz. paspaudus „dalintis“ viename ar kitame soc. tinkle) ar kitu būdu.

Išsami informacija apie trečiųjų šalių slapukų naudojimą yra pateikiama šių trečiųjų šalių privatumo ar slapukų politikose, tad primygtinai rekomenduojame su jomis susipažinti:

„Facebook“ ir kitų jos valdomų produktų slapukų politiką rasite čia: „Facebook“;

„Google“ ir kitų jos valdomų produktų („YouTube“, „Google Analytics“, doubleclick.net ir kt.) privatumo politiką rasite čia: „Google”;

Slapukų valdymas ir ištrynimas naršyklėje

Naudodamiesi naršyklės technologijomis, galite valdyti slapukus jūsų naršyklės aplanke. Tai reiškia, kad Jūs galite ištrinti slapukus iš aplanko, kai nebesilankote mūsų interneto svetainėje, arba Jūs galite nurodyti savo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo prieš pradėdami naršyti mūsų interneto svetainėje.

Tačiau turėtumėte žinoti, kad slapukų ištrynimas ar atmetimas gali daryti neigiamą poveikį Jūsų naršymui mūsų svetainėje, taip pat tai gali paveikti ir kitas Jūsų lankomas svetaines.

Daugiau informacijos apie slapukų valdymą galite rasti nuorodoje pagal Jūsų naršyklės tipą:

Google Chrome

Firefox

Windows

Safari

Daugiau naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, rasite interneto svetainėje


 

Turite klausimų? Paskambinkite mums!

+370 659 79 444 +370 614 89 375